Політика конфіденційності

 

  1. Завантажуючи мобільний додаток «Тахі 838» на свій пристрій та/або використовуючи будь-яку його функцію або сервіс, особа (далі – Користувач або Замовник) беззастрежно приймає умови цієї угоди та у повному обсязі погоджується з ними, в тому числі щодо збору, а також обсягу, умов та підстав використання її персональних даних інформаційно-диспетчерською службою таксі «838» (далі – Виконавець).
  2. Приймаючи цю угоду Користувач надає на необмежений строк однозначну, безумовну та безвідкличну згоду на вчинення Виконавцем будь-якої дії або сукупності дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних Користувача, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем (далі – обробка персональних даних), в тому числі, але не виключно таких персональних даних: ім’я, номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса та інші дані, що надаються Замовником при заповненні реєстраційної форми, даних профілю Користувача.

Здійснюючи завантаження/оновлення мобільного додатку Замовник дає згоду на обробку персональних даних надається Користувачем безпосередньо перед завантаженням/оновленням мобільного додатку «Тахі 838» шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних.

  1. Згода на обробку персональних даних надається Замовником з метою використання їх Виконавцем для організації та поліпшення якості послуг, що надаються Замовнику.
  2. Виконавець не обмежений у застосуванні засобів обробки персональних даних Замовника.
  3. Виконавець не передає отримані ним персональні дані Користувача третім особам, які не пов’язані з наданням йому послуг, за виключенням випадків прямо передбачених діючим законодавством.

Виконавець не несе відповідальності за використання номера телефону чи інших ідентифікаторів засобів зв’язку Замовника третіми особами, якими зазначена інформація була отримана з метою забезпечення надання послуг Замовнику.

  1. Прийняття цієї угоди Користувачем є письмовим підтвердженням отримання ним повідомлення про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені Законом України від 01.06.2010р. № 2297-VI «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.
  2. Виконавець має право у будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору, а Замовник без будь-якого додаткового підтвердження беззастрежно приймає такі зміни та у повному обсязі погоджується із ними. Оновлені умови угоди набувають чинності з моменту їх оприлюднення. Користування мобільним додатком «Тахі 838» є підтвердженням обізнаності Користувача з поточними умовами угоди.